วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต สพป.ขก.5 ประจำปี 2554

ในวันที่ 16-18  เดือนพฤศจิกายน  2554  อ.หนองเรือเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต สพป.ขก.5 ประจำปี 2554 

            นายโสภณ เพชรสว่าง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กล่าวรายงาน พร้อมนำเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนที่ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ณ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ,โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง,โรงเรียนบ้านโนนทอง และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 (ข่าวจาก http://www.kkn5.go.th/read.php?name=activity&file=readactivity&id=344 )

จตุุพร : รายงานข่าว/ภาพ

IMG_4176IMG_4177IMG_4182IMG_4187IMG_4236IMG_4254IMG_4274IMG_4292IMG_4298IMG_4300IMG_4312IMG_4318IMG_4322IMG_4330IMG_4333IMG_4341

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น